fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

W trakcie realizacji zawartej umowy na usługi fotograficzne, przetwarzam Twoje dane osobowe w celu:

 1. realizacji postanowień umowy w tym przede wszystkim do wykonania Tobie fotografii, wydrukowanie wykonanych zdjęć itp.,
 2. kontaktowaniu się z Tobą, w tym w celach związanych z zawartą umową,
 3. przetwarzaniu danych dla celów wymaganych przez urzędy państwowe.

Przetwarzam także Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach podanych poniżej:

 1. kontaktowanie się z Tobą, w tym celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail, telefon lub kanały social media,
 2. utrwalenie Twojego wizerunku w postaci fotografii w celu realizacji zawartej umowy,
 3. obsługę płatności,
 4. prowadzenie analiz statystycznych,
 5. publikacji wizerunku w postaci umieszczenia poszczególnych zdjęć lub galerii na stronie internetowej i/lub kanałach social media oraz portalach społecznościowych
 6. organizacji programów lojalnościowych, konkursów czy akcji promocyjnych.

Nie stosuję profilowania Twoich danych osobowych, ani żadnych systemów automatycznych do przetwarzania Twoich danych osobowych.

 1. Uprawnienia wobec swoich danych

Zgodnie z artykułami 13-22 RODO masz szereg praw dotyczących swoich danych, w tym:

prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:

 1. gdy w odniesieniu do dostępu do swoich danych zażądasz potwierdzenia, czy faktycznie przetwarzam Twoje dane, a jeżeli tak to możesz uzyskać dostęp do następujących informacji: celu przetwarzania, kategorii odnośnie danych osobowych, informacji komu Twoje dane są przekazane oraz planowanego terminu przechowywania danych,
 2. gdy w odniesieniu do sprostowania zauważysz, że dane są niekompletne lub błędne,
 3. gdy w odniesieniu do ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a aby zostały usunięte, Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stornie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 4. gdy w odniesieniu do żądania usunięcia danych Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, w tym do celów podatkowych, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku zeświadczenia usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
 5. gdy w odniesieniu do prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych : przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś; Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jako, że nie stosuję zautomatyzowanych systemów przetwarzania danych ani ich profilowania, nie ma u mnie zastosowania prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych do innego Administratora.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień proszę o kontakt:

michaltylickifotografia@gmail.com lub na adres pocztowy firmy.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Komu powierzane są Twoje dane osobowe?

Co do zasady nie przekazuję Twoich danych nikomu. To najważniejsza polityka mojej działalności. Nikt nie może podejrzeć treści naszych umów czy zobaczyć listy kontaktów. Fotografie przekazuję tylko osobom upoważnionym licencyjnie lub na wyraźną zgodę i/lub polecenie licencjobiorcy. Niemniej ze względów czysto technicznych i organizacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem RODO, muszę powierzyć niektóre Twoje dane osobowe innym firmom na obszarze UE jak i poza jej granicami. Za każdym razem muszę dbać o dobór firm, które prawidłowo przygotowały się do rozporządzenia RODO oraz podpisać z nimi stosowne umowy powierzenia. W szczególności:

 1. Dane cyfrowe w postaci dokumentów, umów, arkuszy z danymi przechowuję na serwerach Chmurowych firm Google LLC oraz Adobe Inc.,
 2. Usługi internetowe takie jak poczta, hosting, statystyki, social media, system zarządzania galeriami klientów są powierzone firmom: Google LLC, Facebook Inc.
 3. Usługi druku i przygotowania produktów fotograficznych takich jak: odbitki i inne powierzam wielu firmom w zależności od potrzeb i preferencji; ale od dnia 25 maja 2018 roku tylko i wyłącznie firmom, które podpisały ze mną umowę powierzenia zgodną z RODO.

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do w/w firm współpracujących w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 1. Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

Przechowuję Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także w zależności od przeznaczenia w różnych celach:

 1. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzenie roszczeń oraz zapobieganie nadużyciom i oszustwom: maksymalnie 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
 2. marketingowych, w tym organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział, na czas ich trwania,
 3. archiwizacyjnych: fotografie do 25 lat od ich powstania,
 4. statystycznych: bezterminowo, jednak te dane anonimizujemy i nie podlegają rozporządzeniu RODO.

Dane osobowe z zapytań ofertowych przechowuję zgodnie z istotnym interesem na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO przez okres 2 lat.

 1. Jak zabezpieczam Twoje dane osobowe?

Dostęp do poczty, social media, plików z danymi w systemach chmurowych itp. jest zabezpieczony logowaniem dwuetapowym i ograniczony tylko do kilku urządzeń oraz kilku urządzeń mobilnych. Dyski twarde na których przechowuję fotografie są zabezpieczone zarówno przed dostępem fizycznym, jak i cyfrowym. Archiwa fotografii w usługach backupu w chmurze są zanonimizowane, skatalogowane i każda sesja jest zabezpieczona. Dostęp do moich komputerów i urządzeń mobilnych jest ograniczony hasłem i/lub systemem biometrycznym.

Pliki Cookies

 1. Witryna michaltylicki.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuję korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosuję pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody mojego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Michał Tylicki Fotografia w celu optymalizacji działań.
 3. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Postanowienia końcowe

 1. Korzystając ze strony akceptujesz jej zasady. W przypadku jeśli nie jesteś w stanie zaakceptować zasad, prosimy o nie korzystanie z mojej strony.
 2. Administrator strony ma prawo do aktualizowania treści podstrony z “Polityką Prywatności”. Użytkowników strony prosimy do okresowego sprawdzania treści “Polityki prywatności”.
 3. W razie jakichkolwiek pytań związanych z “Polityka prywatności” dostępną na stronie michaltylicki.pl proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie.
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google